Kunstcommissie Hogeschool Rotterdam

Hogeschool Rotterdam heeft sinds 1994 een Kunstcommissie. Waarom? Omdat onze hogeschool vindt dat kunst en vormgeving sterk bijdragen aan een omgeving waarin het prima studeren en werken is. De Kunstcommissie richt zich op kunstenaars en vormgevers die Hogeschool Rotterdam zelf heeft opgeleid. Dat kan aan de Willem de Kooning Academie zijn geweest of aan één van de andere instituten waar in product en/of ontwerp wordt onderwezen. Hoe verschillend onze alumni ook te werk gaan, stuk voor stuk kunnen zij bogen op een interessante beroepspraktijk.

De Kunstcommissie draagt uiteraard zorg voor aankoop en plaatsing van tot de verbeelding sprekende items. Inmiddels is een veelzijdige en representatieve collectie opgebouwd, bestemd voor ruimtes met een sterk publiek karakter. Dit alles in nauw overleg met de instituten die zijn gehuisvest in de verschillende locaties van onze hogeschool. De collectie wordt op onze website nader uitgelicht – als een fraaie proeve van de kwaliteit die de Kunstcommissie voor ogen staat.

Bovendien ontwikkelt de Kunstcommissie in toenemende mate initiatieven om medewerkers en studenten van Hogeschool Rotterdam ook zelf de gelegenheid te bieden voor een aantrekkelijk bedrag kunst of design te verwerven.

De Kunstcommissie Hogeschool Rotterdam bestaat uit:

  • Jan van Heemst, voorzitter, hoofddocent Willem de Kooning Academie
  • Helen Hulspas, secretaris, bestuursassistent College van Bestuur
  • Kim Coster, lid, managementassistent Concernstaf en afdeling Onderwijs & Kwaliteit
  • Sabine Maertens, extern lid, freelance programmamaker en projectleider
  • Mark Smit, lid, hoofddocent onderwijsinnovatie, Instituut voor Engineering en Applied Science
  • René Verouden, lid, onderwijsmanager Willem de Kooning Academie

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Jan van Heemst:

Ik ben Jan van Heemst. Ik sta hier op het T-shirt van een student van de Willem de Kooning Academie (WdKa). Sinds 2004 maak ik deel uit van de Kunstcommissie HR als voorzitter. Ik ben senior docent-onderzoeker aan de WdKa en als zodanig vooral geïnteresseerd in een nadere analyse van culturele dynamieken. Ik vind dat Hogeschool Rotterdam het aan zijn stand verplicht is studenten en medewerkers royaal zicht te bieden op een tot de verbeelding sprekende kunstcollectie.

Uiteraard zijn alle werken uit onze collectie mij even lief, maar Risk Hazekamp heeft toch eigenlijk best een streepje voor.

    

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Helen Hulspas:

Al sinds 2001 vervul ik de functie van secretaris met heel veel plezier. Ik heb de collectie zien uitgroeien tot een volwaardige kunstcollectie. Ik ben er trots op dat we door het College van Bestuur gesteund worden in onze ambitie om fantastische kunstwerken aan te kopen welke in onze mooie gebouwen een prominente rol spelen.

Een van mijn favoriete kunstwerken is de video van Marjan Laaper. Dit is een voorbeeld van een prachtig verstild werk waarbij een vlinder langzaam uit een pop komt en uit beeld verdwijnt. Wij vonden in ons monumentale pand aan de Pieter de Hoochweg de perfect plek voor dit werk. Ook dit is een onderdeel van het werk voor de Kunstcommissie, de voldoening als kunstwerken echt iets toevoegen aan een locatie. Deze locatie is zeker zo bijzonder omdat met dit kunstwerk iedere dag de beamer aan en uit gezet moet worden. Wij als kunstcommissie zijn dan afhankelijk van onze collega’s van FIT, onze facilitaire dienst. Ik vind het van belang om dat hier ook te noemen, zonder de hulp van onze huismeesters en facilitair managers is het werk van de Kunstcommissie een stuk moeilijker en zeker minder leuk.

  

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Kim Coster:

Sinds 2015 is voor mij de eer weggelegd om als lid deel uit te mogen maken van de Kunstcommissie. Ik ben een alumni van de Willem de Kooning Academie (WdKA) en sinds 2007 werkzaam binnen Hogeschool Rotterdam. Na mijn afstuderen in 2002 heb ik voor verschillende Rotterdamse culturele- en creatieve instellingen gewerkt. Ik vind het belangrijk om kunst dichter bij de mensen te brengen. De kunstcollectie HR is naar mijn inzien van substantieel belang voor het creëren van een prettige omgeving om in te studeren en te werken.

Mijn favoriete kunstenaars zijn o.a. Edwin Zwakman, Pim Palsgraaf, Silvia B en Erik Sep.

   

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Sabine Maertens:

Wat een geweldig initiatief, de kunstcollectie van Hogeschool Rotterdam waardoor studenten, collega’s en bezoekers kunnen genieten en kennis kunnen nemen van de diversiteit en talent van kunstenaars uit onze stad. Als echte Rotterdammer, met een brede interesse in cultuur en warme hart voor de kunst vind ik het dan ook een eer lid te zijn van de kunstcommissie van de hogeschool. Samen met de andere leden bekijken we nieuw en bestaand werk, spreken met kunstenaars, gaan in gesprek met elkaar en denken na over het geheel van werken en de plekken binnen HR waar deze goed tot zijn recht komen, in samenspraak met de instituten natuurlijk. Met mijn marketing en communicatie achtergrond wil ik tevens bijdragen aan verdere exposure en positionering van deze unieke en prachtige verzameling.

Een van mijn favoriete werken is van Silvia B. Dierfiguren in kunstwerken trekken mij op een of andere manier altijd wel erg aan. Het gebruik van surrealistische elementen en de keuze om het werk (in de hele serie) volledig in zwart uit te voeren vind ik resulteren in een onweerstaanbaar mooi beeld. Vervreemdend en duister, maar ook vertederend, kortom, wonderschoon.

     

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Mark Smit:

Begonnen in 2015 in de kunstcommissie uit interesse voor beeldende kunst en de kunstenaars erachter. En met de missie om ook toegepaste kunst (sommigen noemen dat “Design”) in de collectie te krijgen. Heel bijzonder om medeverantwoordelijkheid te zijn voor het behoud, uitbreiding, ontsluiting en passende plaatsing van de prachtige werken uit de HR kunstcollectie.

Een van mijn favoriete kunstwerken is Multiscape 13 (in de volksmond: “De Vos”) van Pim Palsgraaf. Een opgezette vos die een complete stad op zijn rug draagt. De complexe relatie tussen mens en natuur? De natuur die er uiteindelijk toch met de buit vandoor gaat? Mooi.

    

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

René Verouden: