De collectie

De mens wordt blind geboren

en als er niets bijzonders gebeurt,

blijft hij dat voor kunst zijn leven lang

 

Met het bovenstaande citaat uit het dagboek van de gebroeders Goncourt als motto schreef Hein van Haaren bijna twintig jaar geleden een beleidsnotitie voor kunst en vormgeving in de Hogeschool Rotterdam. Hein van Haaren was directeur van de Academie van Beeldende Kunsten (de huidige Willem de Kooning Academie). Met deze academie had de hogeschool de nodige expertise in huis. Daarmee, zo was de opzet, zou zij zich kunnen onderscheiden van vergelijkbare instellingen voor wat betreft de kwaliteit van de locaties, de inrichting van de gebouwen en de huisstijl. Ook was er sprake van een kunstcollectie, die aan de werkomgeving van studenten en medewerkers extra cachet zou verlenen.

In 2012 heeft de Hogeschool Rotterdam haar 25 jarig jubileum gevierd en is er een boek verschenen over bijna twintig jaar kunst verzamelen. Ook heeft er in 2012 een tentoonstelling plaatsgevonden in de Rotterdamse Kunsthal. Ruim honderd kunstwerken van alumni van de Willem de Kooning Academie zijn de afgelopen jaren bijeengebracht. Kunst van net afgestudeerde en van meer gerenommeerde kunstenaars. Kunst van uiteenlopende aard die getuigt van kwaliteit en van een zeer gevarieerd aankoopbeleid dat primair bedoeld is om het werk een betekenisvolle plaats te geven op de werkvloer. De inmiddels omvangrijke collectie is daarmee permanent zichtbaar voor een groot publiek van studenten en medewerkers en belichaamt tegelijkertijd de verwevenheid van Hogeschool Rotterdam en Willem de Kooning Academie.

Dat het College van Bestuur van de Hogeschool Rotterdam het belang van beeldende kunst erkent en de daad bij het woord voegt, stemt tot dankbaarheid. Ik ben het college erkentelijk voor het vertrouwen dat de kunstcommissie de afgelopen jaren heeft genoten. Voor het bijeenbrengen van een verzameling is echter niet alleen geld nodig maar ook zorg, aandacht en een goede organisatie In dit verband dank ik daarom de gehele kunstcommissie voor haar onvermoeibare en deskundige inzet.

Hans Walgenbach, oud-voorzitter kunstcommissie Hogeschool Rotterdam

 

 

Alle foto’s van de Kunstcollectie van Hogeschool Rotterdam zijn gemaakt door Bob Goedewaagen, Studio Goedewaagen Fotografie, www.goedewaagen.com